23 marca 2022

Od goodvertising do goodwashing. Wpływ brand purpose na biznes w trudnych czasach.

Już w 2018 roku podczas Imagination Day organizowanego przez SKM SAR Lauren Haberfield z agencji reklamowej BETC z Paryża zwróciła uwagę na temat “the greater good” […]
23 marca 2022

Jak prowadzić komunikację B2B w czasie niepewności. Event & experience marketing w kryzysie.

Event & experience marketing jest najważniejszym narzędziem w obszarze komunikacji B2B. Wstrzymanie możliwości spotkań od marca 2020 negatywnie odbiło się na nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych i […]