Realizacja strony
Polska Dolina Cyfrowa
 

diver

Polska Dolina Cyfrowa. Strona internetowa 04

Polska Dolina Cyfrowa. Strona internetowa 01

Polska Dolina Cyfrowa. Strona internetowa 02

Polska Dolina Cyfrowa. Strona internetowa 03

Kreacja na portal skupiający dużą część aktywności Microsoft Polska. Struktura
i forma dla #polskadolicacyfrowa
– wydarzenia, aktualności, szkolenia i materiały dotyczące transformacji cyfrowej w polskim biznesie i nauce. 

W całości zaprojektowaliśmy stronę internetową – jej layout, podziały na sekcje, poszczególne podstrony. Zachowując wszystkie standardy i zasady obowiązujące w Microsoft dobraliśmy izredagowaliśmy całą zawartość merytoryczną i graficzną.
Dalsze zarządzanie stroną, kolejne aktualizacje i wszystkie zmiany pozostają pod naszą opieką.  

 

 

narzędzia:

Photoshop, illustratorInVisionFigma 

 

 

 

Zwiększamy zasięgi.

Przenosimy wydarzenia do online’u.