Deloitte 2022 Global Marketing Trends. Jak live experience przenika do globalnych makro-trendów.

W październiku 2021 forma Deloitte opublikowała swój doroczny raport poświęcony trendom na kolejny rok. Jeden z 7 zdiagnozowanych makro kierunków poświęcony jest wprost budowaniu doświadczenia hybrydowego. Ale przy głębszej analizie okazuje się, że live experience ma duży związek z kolejnymi trzema nurtami. To potwierdza, jak znaczącą jest rola tego narzędzia w dzisiejszym marketingu.   

Lista trendów na 2022 według Deloitte kształtuje się następująco: 

Trend 1: Brand Purpose – nowy bitcoin wzrostu
Trend 2: Marketing autentycznie inkluzywny
Trend 3: Budowa zwinnych modeli kompetencji
Trend 4: Jak budować interakcje z klientami w świecie bez plików cookie
Trend 5: Przede wszystkim komfort człowieka – zbieranie danych o konsumentach bez naruszania ich poczucia bezpieczeństwa
Trend 6: Rozwijanie doświadczenia hybrydowego

Trend 7: Łączenie w ramach marek sztucznej inteligencji z obsługą klienta, celem dostarczenia prawdziwie kompleksowego doświadczenia

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/Raport-Global-Marketing-Trends-2022.html   

Hybrid experience 

Trend 6 dotyczy rozwijania doświadczenia hybrydowego. Spośród ponad 1000 managerów z poziomu executive na świecie, biorących udział w badaniu Deloitte, 75 % respondentów zadeklarowało zamiar zwiększenia inwestycji w doświadczenia hybrydowe na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy. Jakie są tego przesłanki?  

  1. Client-first. Personalizacja.  

43% respondentów zasygnalizowało, że motywatorem rozwijania doświadczeń hybrydowych jest dla nich większa personalizacja (patrz ilustracja).  

Doświadczenie hybrydowe jest  dla konsumentów synonimem wolności wyboru. W oparciu o filozofię consumer-first – to sam uczestnik decyduje w jakiej formie chce uczestniczyć w wydarzeniu live. Dla jednych ważny jest udział osobisty, dla innych wygoda pozostania w domu. Komfort uczestników zaś jest elementem kolejnego trendu – Trend 5: Przede wszystkim komfort człowieka – zbieranie danych o konsumentach bez naruszania ich poczucia bezpieczeństwa. 

Jeden z naszych klientów, który organizuje rocznie wiele wydarzeń zauważył, że łączna suma uczestników wydarzeń online i offline w skali roku jest teraz większa, niż przed 2020 r. – tylko offline. To oznacza zwiększone dotarcie z przekazem do osób, które z różnych powodów nie brały udziału w wydarzeniach offline. Oddanie decyzji w ręce uczestnika skutkuje większą sumaryczną partycypacją w hybrid experience. 

Połączenie realu z digitalem z także lepsze pokrycie w różnych grupach wiekowych – zwłaszcza wśród młodszych, dla których online jest bardziej naturalnym środowiskiem (według raportu Deloitte, w porównaniu z 46+ przedstawiciele 18-25 korzystają o około 20% więcej z social mediów, o 7% więcej z VR i o 9% więcej z voice assistant).  

  1. Inkluzywność 

Marketing autentycznie inkluzywny to temat trendu numer 2. Tu również ogromne znaczenie ma element digitalu, bo w wirtualnym świecie znacznie łatwiej niż w offline sprawić, aby treści były bardziej dostępne. Nie trzeba ingerować w intrastrukturę miejsca, a jedynie przestrzegać zasad dotyczących dostępności w internecie, spisanych w dyrektywie unijnej WCAG 2.1.  

Przykładowo, dodanie napisów, tłumaczenia migowego czy audiodeskrypcji do treści może spowodować wzrost dostępności o dodatkowe grupy osób. Ale nie tylko te techniczne mechanizmy działają na plus dla marek. Wiele badań wskazuje, że marki zyskują dodatkowych konsumentów, jeśli autentycznie kierują się w swoich wartościach zasadami DEI (diversity-equity-inclusion). Według Deloitte 57% konsumentów jest bardziej lojalnych wobec marek odnoszących się do kwestii nierówności społecznych w swoich działaniach. Wśród młodych ta wrażliwość jest jeszcze wyższa. 94% przedstawicieli generacji Z oczekuje od marek dbania o wartości istotne społecznie, a 90% z nich deklaruje większą skłonność zakupową w kierunku marek, które kierują się dobrem.   

Inkluzywność jest jednym z 4 głównych motywatorów, dla których respondenci Deloitte planują zwiększyć inwestycje w doświadczenia hybrydowe (38%), obok wspomnianej wcześniej personalizacji (43%), a także innowacyjności (43%) i relacji z klientami (40%) (ilustracja).    

Obraz zawierający tekst, melon, wizytówkaOpis wygenerowany automatycznie
  1. Dane 

Trend 4: Jak budować interakcje z klientami w świecie bez plików cookie 

Trend 5: Przede wszystkim komfort człowieka – zbieranie danych o konsumentach bez naruszania ich poczucia bezpieczeństwa  

Marketing oparty na danych przenika przez 2 kolejne trendy raportu. Po pierwsze – w zakresie „świata bez plików cookies”, mamy do czynienia z większą niż dotychczas potrzebą poszukiwania danych o konsumentach. Doświadczenie w digitalu przynosi nam te dane „na talerzu”. I w tym przypadku, jakość znacznie przewyższa cookies’owe, bo mamy tu do czynienia z osobami realnie zainteresowanymi naszą marką, a nawet już po pierwszych kontaktach z nią. Uczestnicy wydarzeń to gotowe leady sprzedażowe, które już znajdują się w lejku.  

Jednocześnie, to klient sam decyduje się na otwarcie tej relacji, rejestrując się na wydarzenie. Nie ma więc do czynienia z naruszaniem jego granicy bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie – to konsument współuczestniczy w budowaniu tej relacji. A właśnie połączenie z konsumentami jest kolejną przesłanką do hybrid experience (patrz ilustracja).  

Live experience 

Mix realu z digitalem i kreowanie doświadczeń na żywo to dla top executives sposób na wdrożenie innowacji oraz personalizacji, na zbieranie danych i mądre zarządzanie nimi. To także oddanie klientowi należnej mu roli (client-first), a co za tym idzie – wyboru i własnej wygody. To także finalnie większe poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w relację. W efekcie, to zbadana i dowiedziona większa skuteczność marketingu.